Välkommen till Skolbiblioteksservice sök- och beställningssida!

Skolbiblioteksservice är ett komplement till skolbiblioteken inom grundskolan. Här kan du som arbetar på Umeå kommuns skolor och friskolor i Umeå låna boklådor till dina elever. Boklådorna innehåller skön- och faktalitteratur för lässtimulans och kunskapsinhämtande på svenska och andra språk. 

Om du inte kan logga in på ditt användarkonto ska du begära nytt lösenord via fliken "Begär nytt lösenord".

OBS! Var uppmärksam på att våra automatiska meddelanden - t ex påminnelser - ofta hamnar bland "skräppost".

Utöver boklådorna kan vi tillhandahålla bokpratsböcker för skolbibliotekarier. Mejla oss om sådana förfrågningar!

Lycka till och välkommen med dina beställningar!​​

/ Katarina, Anna-Karin och Frida

Prenumerera på skolbiblioteksservice.se RSS

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal