Välkommen till Skolbiblioteksservice sök- och beställningssida!

VÅR HEMSIDA ÄR UPPDATERAD. OM DU INTE KAN LOGGA IN SKA DU BEGÄRA NYTT LÖSENORD! DET GÖR DU VIA FLIKEN "BEGÄR NYTT LÖSENORD".

Skolbiblioteksservice är ett komplement till skolbiblioteken inom grundskolan. Här kan du som arbetar på Umeå kommuns skolor och friskolor i Umeå låna boklådor till dina elever. Boklådorna innehåller skön- och faktalitteratur för lässtimulans och kunskapsinhämtande på svenska och andra språk. 

OBS! Var uppmärksam på att våra automatiska meddelanden - t ex påminnelser - ofta hamnar bland "skräppost".

Utöver boklådorna kan vi tillhandahålla bokpratsböcker för skolbibliotekarier. Mejla oss om sådana förfrågningar!

Lycka till och välkommen med dina beställningar!​​

Under augusti lånade vi ut 23 310 böcker. Ni som fick vänta på leverans - tack för tålamodet! 

/ Katarina, Anna-Karin och Frida

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal