Support

En användarhandledning som beskriver hur du använder systemet finns här!

Om du inte kan logga in på ditt användarkonto ska du begära nytt lösenord via fliken "Begär nytt lösenord". Du får då ett mejl för att skapa nytt lösenord. Tänk på att automatiska meddelanden ofta hamnar bland "skräppost".

Några snabba sök- och beställningstips får du via "sökhjälp" i övre högra hörnet på sidan "sök efter låda".

Du kan också kontakta oss på Skolbiblioteksservice om du har frågor. Du når oss via mejl skolbiblioteksservice@umea.se eller på telefon 090-16 33 33.

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal