Låneregler och information

Information

Vad kan jag låna?

Skolbiblioteksservice lånar ut färdiga boklådor med skönlitteratur och/eller faktaböcker, dock inte läromedel. Vi lånar även högläsningsböcker, böcker på olika språk, bok & CD samt pedagogisk litteratur. Det finns också möjlighet att låna DAISYspelare. Vi har nu drygt 1500 färdiga lådor och har inte möjlighet att plocka ihop särskilda lådor till varje lärare. Beståndet är dock inte statiskt, så välkommen med dina önskemål! Vänd dig till ditt närmaste bibliotek/biblioteksbussen om du behöver enstaka böcker.

Låneregler

Lånetid/ansvar för lån

Lånetiden är åtta veckor från utlåningsdatumet. Modersmålspedagoger har möjlighet till terminslån. Du kan själv göra ett omlån via "Mina lån/reservationer" om det inte är kö på lådan. Hör av dig till oss för eventuella ytterligare omlån. Du som lånar har ansvar för det lånade materialet och att det återlämnas i rätt tid! Senaste återlämningsdatum finns på din följesedel och framgår även via "Mina lån/reservationer". Som en extra service skickas automatiska påminnelser ut när det är dags för återlämning - var uppmärksam på att sådana mejl kan hamna bland "skräppost". Notera gärna på följesedel om du saknar någon bok vid återlämning. Böcker som dyker upp i efterhand skickar du separat med internposten till oss. Vi tar inte ut ersättning för saknade böcker.

Reservation/beställning

Du kan reservera/ställa dig i kö på utlånade boklådor. Du får ett meddelande när boklådan finns tillgänglig för dig. Det är inte möjligt att reservera boklådor till ett visst datum eller en viss vecka. Under perioden 1/6-15/8 gör vi inga utskick av lådor och vi tar bort alla gamla reservationer. Nya beställningar inför höstterminens start kan du dock lägga in under denna period.

Transport

Posten transporterar lådor till/från de skolor som har internpost via Umeå kommun. Lådor hämtas på Skolbiblioteksservice varje dag. Beroende på hur ofta posten kör till respektive skola kan det dröja olika lång tid (upp till en vecka) innan beställda lådor anländer till skolan. Den bifogade röda returettiketten fäster du på lådans lock när den skickas tillbaka. Personal på Maja Beskowskolan hämtar/lämnar sina lådor utanför vårt kontor (Maja Beskow, hus 10, nedre plan). Modersmålslärare hämtar sina lådor i sitt materielrum och återlämnar dem utanför vårt kontor. Personal vid friskolor kvitterar ut en nyckel och hämtar/lämnar själva lådor här på Skolbiblioteksservice (se adress nedan) - hämtning bör ske inom en vecka från utlåningsdatum. Ring eller mejla oss för mer information!

Vill du komma i kontakt med oss?

Telefon: 090-16 33 33
Adress: Maja Beskowskolan, Fridhemsvägen 2

Välkommen med din beställning!

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal