Låneregler och information

Information

Vad kan jag låna?

Vi lånar ut färdiga boklådor med skönlitteratur och/eller faktaböcker dock inte läromedel. Skolbiblioteksservice lånar även ut boklådor med högläsningsböcker, böcker på olika språk, bok & CD, bok & DAISY samt pedagogisk litteratur. Det finns också möjlighet att låna DAISYspelare. Vi har nu drygt 1400 färdiga lådor och har inte möjlighet att plocka ihop särskilda lådor till varje lärare. Men beståndet av lådor är naturligtvis inte statiskt, så välkommen med dina önskemål! Vänd dig gärna till ditt närmaste bibliotek/bokbussen om du behöver enstaka böcker.

Låneregler

Lånetid/ansvar för lån

Lånetiden är åtta veckor från utlåningsdatumet. Modersmålspedagoger har möjlighet till terminslån. Du kan själv göra ett omlån via "Mina lån/reservationer" om det inte är kö på lådan. Hör av dig till oss för eventuella ytterligare omlån. Du som lånar har ansvar för det lånade materialet och att det återlämnas i rätt tid! Senaste återlämningsdatum finns på din följesedel och framgår även via "Mina lån/reservationer". Som en extra service skickas automatiska påminnelser ut när det är dags för återlämning - var uppmärksam på att sådana mejl kan hamna bland "skräppost". Notera gärna på följesedel om du saknar någon bok vid återlämning. Böcker som dyker upp i efterhand skickar du separat med internposten till oss. Vi tar inte ut ersättning för saknade böcker.

Reservation/beställning

Utlånade boklådor har du möjlighet att reservera/ställa dig i kö på. Du får ett meddelande när boklådan finns tillgänglig för dig. Det är inte möjligt att reservera boklådor till ett visst datum eller en viss vecka. Under perioden 1/6-15/8 gör vi inga utskick av lådor och vi tar bort alla gamla reservationer. Nya beställningar inför höstterminens start kan du dock lägga in under denna period.

Transport

Posten transporterar lådor till/från de skolor som har internpost via Umeå kommun. Lådor hämtas på Skolbiblioteksservice varje dag. Beroende på hur ofta posten kör till respektive skola kan det dock dröja olika lång tid innan beställda lådor anländer till skolan. Den bifogade röda returettiketten fäster du på lådans lock när den skickas tillbaka. Personal vid övriga skolor hämtar/lämnar själva lådor här på Skolbiblioteksservice (se adress nedan) - hämtning bör ske inom en vecka från utlåningsdatum. Ring eller mejla (se kontaktuppgifter nedan) innan du kommer för att hämta/lämna lådor, för att säkerställa att vi är på plats!

Vill du komma i kontakt med oss?

Telefon: 090-16 33 33
Adress: Nygatan 26 A

Välkommen med din beställning!

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal