Hem

Tillbaka till 'Sök efter låda'
Åtgärdas
Otillgänglig
Kommentar :Lägg till böcker + gör två lådor (många böcker, tung låda)

Skolbiblioteksservice.se är implementerad av CodeMill AB i samarbete med Skolbiblioteksservicen i Umeå Kommun. Källkoden är öppen och finns tillgänglig för nerladdning från sourceforge.net och kan installeras i Drupal